Náš tým

Kdo jsme

Seznamte se s námi

tym-1

MUDr. JIŘÍ BALŮSEK

Lékař

Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Následně 8 let pracoval na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde se věnoval dentoalveolární a maxilofaciální chirurgii. Souběžně externě působil v soukromém zdravotickém zařízení, kde prováděl výkony záchovné stomatologie a parodontologie. V roce 2010 založil soukromé zdravotnické zařízení, což v dalším roce vyústilo vznikem stomatologického centra DENTA. Je držitelem osvědčení odbornosti praktický zubní lékař – stomatochirurg. Jeho specializací je stomatochirurgie a implantologie. Průběžně se účastní tuzemských i zahraničních kongresů a školení.

MDDr. RICHARD FÜRST

Lékař

Lékařskou fakultu absolvoval v Olomouci. Po studiu nastoupil do privátní praxe v Opavě, kde působil 3 roky. V současné době se specializuje na mikroskopickou stomtologii a mezioborovou spolupráci při řešení složitých případů. Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí českých i zahraničních odborníků.

tym-2
tym-3

MUDr. LUBOŠ HARVAN, Ph.D.

Lékař

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, na které absolvoval i postgraduální studium. Dlouhodobě se věnuje mikroskopické endodoncii, ve které je uznávaným specialistou. V současnosti působí na Oddělení záchovné stomatologie Kliniky zubního lékařství Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci, kde rovněž vyučuje studenty zubního lékařství. Dále pracuje ve stomatologickém zařízení BHL-dent, jehož je majitelem.

MDDr. JAKUB BOJKO

Lékař

Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, na které působil několik let jako odborný asistent, později nastoupil na kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. Specializuje se na dentoalveolární chirurgii a implantologii.

tym-4
tym-5

MDDr. ANNA ŠČERBOVÁ

Lékařka

Vystudovala zubní lékařství na Univerzitě P.J. Šafárika v Košicích. Po ukončení studia v roce 2016 nastoupila na KÚČOCH ve FN Ostrava, kde působí dodnes.

micikova

Sabina Mičíková

Zubní instrumentářka

sichnarkova

BARBORA ŠICHNÁRKOVÁ, DiS.

Zubní instrumentářka

MARKÉTA KOCIÁNOVÁ

Zubní instrumentářka