ošetření

Ošetření

Estetická medicína

Na našem pracovišti nabízíme celé spektrum výkonů spadajících do oblasti estetické medicíny. Využíváme, mimo jiné, následující látky, resp. preparáty:

KYSELINA HYALURONOVÁ (HYALURONIC ACID, HA)

Jedná se o tzv. filler, resp. výplňový materiál a látku tělu vlastní, tudíž je její aplikace velmi bezpečná. Výhodnou vlastností je, že na sebe váže vodu a dochází tak k hydrataci tkáně. Pomocí její aplikace jsme například schopni zlepšit vzhled rtů zvětšením jejich objemu. Lze ji dále aplikovat do oblasti obličeje – k modelaci kontur, korekci vrásek či k doplnění ztraceného objemu. Takto aplikovaná HA je následně tělem postupně odbourávána, efekt je tedy dočasný, nejčastěji kolem půl roku.

I-PRF (PLATELET-RICH FIBRIN, FIBRIN BOHATÝ NA TROMBOCYTY)

Pacientovi je odebrána krev, ta je upravena centrifugací ve speciálním přístroji, dochází k oddělení fibrinu bohatého na trombocyty (krevní destičky), které obsahují růstové faktory. I-PRF aplikujeme do podkoží obličeje ke zlepšení kvality podkožního vaziva. Kůže je díky tomu pružnější, vitálnější a oddálí se projevy jejího stárnutí do budoucna. Aby byl výsledek co nejlepší, je optimální proceduru opakovat co půl roku.

BOTULOTOXIN

Látka, která dočasně, na cca půl roku, vyblokuje funkci nervu. Sval, který je tímto nervem ovládán se pak „uvolní“ a vráska, která je stažením tohoto svalu způsobena, se vyhladí. Jedná se o extrémně bezpečnou metodu. Nerv postupně svou funkci obnovuje, je tedy nutné po dané době ( většinou 4-6 měsíců) opětovnou aplikací efekt obnovit.

esteticka-medicina